Светещи рекламни табели

Най-популярната от всички външни реклами е рекламната табела. Една рекламна табела може да бъде изработена от много видове материали и съответно да бъде външно, вътрешно осветена или неосветена рекламна табела. Те са и най-евтиния начин за обозначаване на търговски обекти, офиси, сгради, шоуруми. Фирмата ще ви предложи най-подходящата за вас рекламна табела като се съобразим и с бюджета с който разполагате.